ISO9001

ISO 9001

Reinders Luchttechniek voldoet aan de ISO 9001 norm. Dit bewijst dat we ons houden aan de eisen van u als klant, maar ook aan wet- en regelgeving die van toepassing is op het product. De ISO 9001 certificaat waarborgt het kwaliteitsmanagementsysteem van Reinders Luchttechniek. Onze processen zijn betrouwbaar en worden continu verbeterd.

We zijn traceerbaar in het certificaatregister van TUV Nederland.
ATEX

ATEX 95 richtlijn

De ATEX 95 richtlijn stelt verplichtingen aan fabrikanten van arbeidsmiddelen en apparatuur die gebruikt wordt binnen explosiegevaarlijke omgevingen. Vanuit de ATEX 95 richtlijn dienen de risico's van de installatie door de fabrikant beoordeeld te worden. De richtlijn houdt in dat de fabrikant zijn apparatuur levert met een conformiteitsverklaring waarin hij bevestigt dat hij de risico's ten aanzien van explosiegevaar heeft beoordeeld. Tevens dient hij zijn producten voorzien te hebben van het Ex teken, wanneer deze in een explosiegevaarlijke omgeving gebruikt worden.

De fabrikant mag zelf invullen hoe hij deze beschreven doelen bereikt. Alle door Reinders Luchttechniek toegepaste, ATEX gecertificeerde componenten zijn in de praktijk getest. Er is dus niet alleen op papier berekend dat de betreffende componenten zouden moeten voldoen in geval van een explosie, ze hebben zich bewezen in de praktijk! Deze praktijktesten zijn verwerkt in de certificaten die ter inzage beschikbaar zijn.
Qex keurmerk Reinders Luchttechniek

QEX – Quality Extraction

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van een door het Bestuur van SKH bindend verklaarde beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Vertegenwoordigers van verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH, FLS en de Metaalunie deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd. Daarnaast worden door SKH periodieke controles uitgeoefend op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passend zijn binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het desbetreffende bedrijf. Een sterk argument om zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.