Afzuiging en filtering in de metaalindustrie

Lasgassen en lasrook: schadelijk voor uw werknemers

Bij het lassen ontstaan er lasgassen en lasrook die schadelijk zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. De wet schrijft voor dat de grenswaarde (voorheen maximale aanvaardbare concentratie of MAC-waarde) lasrook per 8-urige werkdag 1mg per m3 is. Een goed afzuigingssysteem is daarom van groot belang.

Lasrookafzuiging: puntafzuiging of ruimtelijke afzuiging

Lasrookafzuiging kan men grofweg onderverdelen in puntafzuiging en ruimtelijke afzuiging. Bij puntafzuiging, ook wel bronafzuiging, worden de lasgassen en de lasrook meteen afgezogen bij de bron. Dit voorkomt dat de schadelijke gassen zich verder verspreiden in de ruimte. Bij ruimtelijke afzuiging wordt de gehele ruimte geventileerd. Er wordt meestal voor ruimtelijke afzuiging gekozen als puntafzuiging niet mogelijk is.

Puntafzuiging: lasrook afzuigen waar het ontstaat

Bij puntafzuiging of bronafzuiging wordt er gebruikt gemaakt van stationaire (centraal of lokaal opgestelde) units of mobiele units die het probleem aanpakken waar het ontstaat. Bronafzuiging bestaat in de vorm van afzuigarmen die flexibel instelbaar zijn om zo vlak bij het laspunt de lasrook af te zuigen en slijp-, snij- en lastafels met onderafzuiging.

Ruimtelijke lasrookafzuiging met een opmengsysteem

Bij het afzuigen van lasrook door middel van een opmengsysteem, wordt door de opmengunit bovenin de hal zoveel lucht in beweging gebracht dat er zich geen lasrookdeken kan vormen. Het opmengen zorgt voor een gelijkmatig verdeelde en zeer lage (max. 1 mg/m3) concentratie lasrook over de gehele hal. Door daarnaast lucht te filteren en/of te verversen blijft de vereiste lage concentratie onder de wettelijk vereiste grenswaarde.

Ruimtelijke lasrookafzuiging met een push-pull systeem

Bij het afzuigen van lasrook door middel van een push-pull systeem wordt er schone lucht door een inblaas kanaal in de hal geblazen. De schone lucht verdrijft de vervuilde lucht naar het afzuigrooster, waarna de lucht wordt gefilterd door een filterkast. De gefilterde lucht wordt opnieuw in de hal geblazen en het proces begint opnieuw. Het wettelijk vereiste deel van 1/3e verversing kan met bijvoorbeeld dakventilatoren worden gerealiseerd.

Centraal afzuigsysteem lashal

Bij een centraal afzuigsysteem worden verschillende afzuigarmen en afzuigunits aangesloten op één filterkast. Dit kan voordelen bieden op het gebied van onderhoud, (installatie- en/of onderhouds-)kosten en flexibiliteit.

Waarom lasafzuiging?

Een lasser beschermt zichzelf met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Lasafzuiging beschermt zijn collega’s die niet aan het lassen zijn.