Afzuiging en filtering in de kunststofindustrie

Bij een spuitgieterij, kozijnenmakerij, kunststofproducent of recyclebedrijf ontstaat er door het verwerken en bewerken van kunststofproducten en halffabricaten veel afval. Dit afval ontstaat bijvoorbeeld door de frees-, zaag- of polijstwerkzaamheden. Dit stof- en afvaloverlast is ongewenst omdat het bijvoorbeeld de oorzaak kan zijn van stofexplosie. Een afzuiginstallatie kan deze ongemakken eenvoudig oplossen.

Het afzuigen van kunststof gebeurt altijd bij de bron. Hierbij wordt het probleem meteen bij de oorzaak aangepakt. Het afzuigen van kunststof gebeurt in twee stadia.

De afscheider scheidt het kunststofafval

In het eerste stadium zorgt de afscheider ervoor dat het afval van de lucht wordt gescheiden. Het afval wordt veelal opgevangen in een ???. Zo wordt al het kunststofafval zonder mankracht verzameld zodat het meteen door kan naar een recyclebedrijf.

De filterkast filtert de stof uit de afgezogen lucht

Na het afscheiden van het kunststofaval gaat de lucht in het tweede stadium naar een filterkast. De filterkast filtert de stof uit de afgezogen lucht. Hierna kan de schone lucht retour worden geblazen naar binnen zodat de stookkosten laag blijven. Onze filters zorgen voor een reststofemissie die kleiner is dan 1mg per m3!